Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc czerwiec 2019 wynosi 41,62%

Polityka cookies