Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc grudzień 2019 wynosi 40,00%

Polityka cookies