Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc październik 2019 wynosi 40,03%

Polityka cookies