Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc wynosi ~40%

Polityka cookies