Szanowni Państwo!

Z przykrością informujemy, że z dniem 27.03.2024r. nasze Biuro Tłumaczeń Bizlatica zamyka swoją działalność.

Chcielibyśmy wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim naszym klientom za zaufanie i lojalność, które okazaliście nam Państwo przez wiele lat.

Współpraca z Państwem była ogromną przyjemnością.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku
Pracownicy działu Bizlatica

Wskaźnik odpisu PFRON za miesiąc wynosi ~40%

Regulamin świadczenia usług tłumaczeń przez Mikrotech S.A.


Informacje ogólne

Rodzaje świadczonych usług

Procedura składania zleceń

Rozliczenie zlecenia

Rezygnacja Klienta

W przypadku rezygnacji Klienta z realizacji zlecenia tłumaczenia przed terminem jego wykonania, jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do ilości przetłumaczonych stron, nie mniej jednak niż 25% wartości zlecenia. W przypadku rezygnacji przez Klienta w dniu upłynięcia terminu jego realizacji lub później Klient zobowiązany jest zapłacić na rzecz Mikrotech S.A. karę umowną w wysokości ceny wykonanego tłumaczenia.

 

Odpowiedzialność

Reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

Dane osobowe

Wypełnienie formularza zamówienia z danymi Klienta lub zawarcie tych danych w e-mailu, jest równoznaczne ze zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Mikrotech S.A. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 j.t) Klient ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

 

Postanowienia końcowe